Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH TỈNH BR-VT

TRUNG TÂM  DỊCH VỤ VIỆC LÀM                           

         CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc  lập – Tự  do – Hạnh  phúc

Số: 353/TB-TTDVVL

 

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  15  tháng 07 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 14/07/2020 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 người.

2. Chức danh tuyển dụng:

+ 05 Chuyên viên  –  Mã ngạch: 01.003.

+ 01 Kế toán         –  Mã ngạch: 06.031

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua hồ sơ.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Theo quy định tại Điều 22 của luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Trình độ chuyên môn:

+ Chuyên viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Luật, Kinh tế, Tài chính kế toán và Tin học.

– Trình độ khác: Ngoại ngữ bậc A2 hoặc chứng chỉ B trở lên, tin học: B;

– Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên;

– Chưa có tiền án, tiền sự.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

– Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Giới tính: Nam.

– Có hộ khẩu thường trú tại BR-VT.

– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên về công tác tư vấn- GTVL; BHTN; kế toán.

6. Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ.

7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15/8/2019, vào giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

8. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm; số 242 đường Bacu, phường 4 – Thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 02643. 543705./.

 

Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC     

– Sở LĐ-TB&XH;

– Đài truyền thanh tỉnh BR-VT;                                                                           (Đã ký)

– Các phòng nghiệp vụ (niêm yết);

– Website Trung tâm DVVL;

– Lưu: VT;TC-HC.                                                                                          Phạm Quang Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *