Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều 05/4/2019, Chi bộ Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn vị.

Báo cáo viên Lê Thành Đức – Trưởng ban tuyên giáo Hội Cựu Chiến binh  giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019

 

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt chủ đề này trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chuyên đề nêu rõ 3 nội dung đối với tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ. Cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu phải thực hiện nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong nhân dân, làm gương để nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất trong công việc và trong cuộc sống.

Việc học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Kết thúc hội nghị, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động Cơ sở sẽ phải viết bản cam kết về việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của cá nhân và nộp về Chi bộ Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý.

(Tô Đức Tú)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *