Cơ Sở Cai Nghiện Ma Túy Phối Hợp Công An Tỉnh Tổ Chức Chương Trình Tuyên Truyền Phòng, Chống Ma Túy Cho Học Viên Tại Cơ Sở Năm 2024

Thực hiện công văn số 818/SLĐTBXH-PCTNXH, ngày 26/2/2024 về việc tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học viên tại Cơ sở năm 2024; Công văn số 1062/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 08/3/2024 về việc phối hợp tham gia tuyên truyền cho học viên tại Cơ sở Cai nghiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 20/3/2024, Cơ sở Cai nghiện ma túy phối hợp Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học hơn 166 em học viên đang điều trị tại Cơ sở với chủ đề “KHÔNG CÒN MA TÚY – HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI”. Mục đích tuyên truyền là tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở LĐTBXH và Cơ sở Cai nghiên trông việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho các em học viên đang điều trị cai nghiện tại Cơ sở .

Nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động của Cơ sở về tác hại và hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy, qua đó phát huy vai trò của người làm công tác xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các em học viên tự tin sinh hoạt và điều trị cai nghiện. Tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp.

Hình ảnh hoạt động:

Nguồn: Thanh niên Công an Bà Rịa -Vũng Tàu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *