[571/TB-SLĐTBXH – 18/08/2023] Thông báo tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

TẢI VỀ:

 [571/TB-SLĐTBXH – 18/08/2023] Thông báo tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Các file đính kèm:

/portal/editor/files/4. MAU 2A_LY LICH CBCC (1).doc

/portal/editor/files/DON DANG KY DU TUYEN – SLDTBXH NAM 2023.doc

/portal/editor/files/PHU LUC DIEU KIEN TIEU CHUAN DU TUYEN – SLDTBXH – 2023.docx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *