THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TAU NĂM 2024

912_QD-SLDTBXH_17062024-signed (1)

3. TB TUYEN DUNG VIEN CHUC NAM 2024 – PHU LUC CHI TIET NHU CAU TUYEN DUNG – CSCNMT – 2024 (1)

3. TB TUYEN DUNG VIEN CHUC NAM 2024 (1)

3. CV DE NGHI DANG NOI DUNG THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC NAM 2024 – TOM TAT NOI DUNG

3. CV DE NGHI DANG NOI DUNG THONG BAO TUYEN DUNG VIEN CHUC NAM 2024 (1)

MAU_PHIEU-DANG-KY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *