Thứ bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2024

Hình ảnh hoạt động

Bản đồ

Liên kết website

Thống kê truy cập

10458
Đang Online : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Trung bình : 10458
Tổng số lượt truy cập : 10458

Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

(Tên gọi, Chức năng nhiệm vụ và Lãnh đạo qua các thời kỳ)

A. Tên gọi :

1. Trường Giáo dục Lao động  và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo quyết định số 662/QĐ-UBT ngày 21/10/1992 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo quyết định số 157/QĐ-UBT ngày 01/3/1993 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

3. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo quyết định số 108/QĐ-UBT ngày 25/3/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4. Cơ sở chữa bệnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (theo quyết định số 582/QĐ-UBT ngày 13/11/1997 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

5. Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (theo Quyết định số 3656/QĐ-UBT ngày 13/5/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

6. Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề (theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

7.Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy (Theo quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

         B. Chức năng, nhiệm vụ :

1. Giai đoạn 1992-1997 : Trung tâm quản lý, giáo dục, cải tạo lao động và dạy nghề cho các đối tượng xã hội, trẻ lang thang mồ côi, bụi đời, gái mại dâm, người nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh. Trung tâm kết hợp với ngành Y tế khám chữa bênh, chăm lo sức khỏe cho các đối tượng quản lý.

2. Giai đoạn 1997 - 2001 : Trung tâm đổi tên thành Cơ sở chữa bệnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định 20/CP (đối tượng tệ nạn xã hội là người mại dâm và người nghiện ma túy).

3. Giai đoạn từ 2002 - 2008: Căn cứ thông tư liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 của Bộ Lao động TBXH và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ. Đổi tên Cơ sở chữa bệnh thành Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ban hành kèm theo Quyết định số 5959/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý (đối tượng tệ nạn xã hội là người mại dâm và người nghiện ma túy).

4. Giai đoạn 2009 đến 11/2016 : Hợp nhất Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giải quyết việc làm thành Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề theo Quyết định số 296/QĐ.UBND ngày 21/01/208 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện, phục hồi sức khỏe, tổ chức dạy nghề - Lao động sản xuất cho các đối tượng tệ nạn xã hội : mại dâm, nghiện ma túy (gọi tắt là đối tượng 05,06); giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5.Giai đoạn từ 11/2016 đến nay :Ngày 14 tháng 11 năm 2016 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3239/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

C. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Thời gian

đảm nhận chức vụ

Tên gọi

(Cơ quan)

Danh tính

(Giám đốc)

Danh tính

(Phó Giám đốc)

 

Từ 21/10/1992- 21/10/1993

Trường Giáo dục Lao động Dạy nghề - Trung tâm Bảo trợ Xã hội

 

Ông: Nguyễn Mạnh Điền

 

Ông: Chu Minh Nhuyễn

 

Từ 11/1993-

03/1994

 

Trung tâm

Bảo trợ Xã hội

Ông: Nguyễn Văn Hải

(Phó GĐ Sở LĐTBXH kiêm nhiệm)

 

Ông: Chu Thành Hưng

 

Từ 04/1994-

04/1998

Trung tâm

Bảo trợ Xã hội -

Cơ sở Chữa bệnh

 

Ông: Chu Thành Hưng

(Q. Giám đốc – Giám đốc)

 

Từ 05/1998-

12/2000

 

Cơ sở Chữa bệnh

 

Ông: Phạm Trọng Tân

 

Ông: Lê Văn Tốt

Từ 01/2001-

11/2006

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội

 

Ông: Lê Văn Tốt

 

Ông: Đỗ Ngọc Điền

 

Từ 12/2006-

08/2013

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội -

Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề

 

Ông : Đỗ Ngọc Điền

(Q. Giám đốc – Giám đốc)

 

Ông : Nguyễn Đình Thêm

Ông: Nguyễn Hữu Hiển

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi

 

Từ 09/2013-

31/01/2016

 

Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy ghề

 

Ông: Trần Thiện Chí

Ông: Nguyễn Văn Châu

Ông: Nguyễn Đình Thêm

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi

Từ 01/02/2016-

05/2016

Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy ghề

 

Ông: Trần Thiện Chí

Ông: Nguyễn Văn Châu

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi

Từ 06/06/2016-

30/09/2016

Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy ghề Ông: Phạm Minh Ân

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Bà: Nguyễn Thị Kim Chi

Ông: Nguyễn Văn Châu

 

Từ 01/10/2016- 

14/11/2016

 Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy ghề Ông: Phạm Minh Ân 

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Ông: Nguyễn Văn Châu


Từ 14/11/2016- 

05/2017

Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Ông: Phạm Minh Ân   

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Ông: Nguyễn Văn Châu

Ông:Dương Trí Viễn

Từ 06/2017 - 08/2018

Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Ông: Phạm Minh Ân 

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Ông: Nguyễn Văn Châu

Ông:Dương Trí Viễn

Ông:Trần Anh Hiếu

Từ 09/2018 - 03/2019

Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Ông: Phạm Minh Ân

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Ông:Dương Trí Viễn

Ông:Trần Anh Hiếu

Từ 04/2019 đến nay

Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy Ông: Phạm Minh Ân

Bà: Lê Thị Hồng Chín

Ông:Dương Trí Viễn