Thứ bảy, ngày 13 tháng 04 năm 2024

Hình ảnh hoạt động

Bản đồ

Liên kết website

Thống kê truy cập

10458
Đang Online : 1
Hôm nay : 4
Hôm qua : 4
Trung bình : 10458
Tổng số lượt truy cập : 10458

Chức năng - nhiệm vụ

1. Vị trí ,chức năng :

             a)Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn khám và điều trị toàn diện cho người nghiện ma túy với các phương pháp điều trị thích hợp; tiếp nhận, quản lý, tổ chức việc chăm sóc sức khỏe, cai nghiện, tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động, hỗ trợ tái hòa nhập sức khỏe, cai nghiện, tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện;tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để phân loại xử lý chuyển về gia đình, cộng đồng, tới cơ sở điều trị tự nguyện hoặc chuyển tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

            b) Cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật .

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          a) Cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị cho người nghiện ma túy với các phương pháp điều trị thích hợp cho từng người theo quy định.

         b) Tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh, điều trị cắt cơn nghiện, điều trị các rối loạn về thể chất và tâm thần cho học viên. Việc khám và điều trị thực hiện theo quy định của pháp luật về khám và chữa bệnh.

         c) Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho học viên.

        d) Tư vấn, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi phục hồi nhân cách, phòng, chống tái nghiện ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác cho học viên .

       đ) Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, lao động phù hợp với các nhu cầu, đặc điểm của mỗi học viên và khả năng điều kiện thực tế của Cơ sở.

      e) Bố trí địa điểm thời gian cho học viên tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, giao lưu văn nghệ và các hoặt động vui chơi giải trí khác.

      g) Xây dựng tủ sách và phòng đọc, tạo điều kiện cho học viên đọc sách báo xem truyền hình để cập nhật thông tin nâng cao hiểu biết và kĩ năng sống.

     h) Phối hợp xây dựng mô hình, quy trình chữa trị, cai nghiện, phục hồi ; tổ chức đào tạo, tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và nhân viên của Cơ sở.

     i)Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định;giữ gìn an ninh trật tự tại Cơ sở.

    k)Tổ chức khu vực giành riêng cho học viên là nữ, học viên mắc bệnh truyền nhiễm.

   m)Tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng các thuốc thay thế Methadone khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

   l)Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu thuộc cơ quan sở theo quy định của pháp luật;thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

   o)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.